Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Kasarian at Kailanan ng Pangngalan

by , at 9/08/2011 11:12:00 PM , has 8 comments
Ang apat na kasarian ng Pangngalan

1)      Kasariang panlalaki – kasariang tumutukoy sa mga tao o hayop na lalake
2)      Kasariang Pambabae – kasraiang tumutukoy sa mga tao o hayop ng babae
3)      Kasariang Di-tiyak – kasariang maaring tumutukoy sa babae o lalaki
Halimbawa:
Kapatid, magulang, alaga, anak
4)      Walang Kasarian – mga pangngalang tumutukoy sa mga bagay, pook, pangyayari, iba pa na walang kasraian.
Halimbawa:
Puno, aklat, bahay, paaralan

Ang tatlong Kailanan ng Pangngalan

1)      Kailanan Isahan – tumutukoy sa pangngalang likas na nagiisa lamang ang bilang
Halimbawa:
Kapatid, kaibigan, ate

2)      Kailanang Dalawahan – tumutukoy sa pangngwalang may dalawang bilang
Halimbawa:
Magkapatid, magkaibigan, dalawang bag

3)      Kailanang Maramihan – tumutukoy sa pangngalang may bilang na maramihan. Ang pangngalan ay napaparami sa pamamagitan, ng pagamit ng pntukoy, pang-ui, pamilang at panlapi.
Hamlibawa:

Isahan                                                                                   Dalawahan/Maramiahan

Pantukoy: ang kaibigan                                                 ang mga kaibigan
Pang-uri: mabuting kaibigan                                        mabubuting kaibigan
Pamilang: isang kaibigan                                               magkaibigan
Panlapi: kaibigan                                                              Magkaibigan                     

Baloydi Lloydi
About
Kasarian at Kailanan ng Pangngalan - written by Google+, published at 9/08/2011 11:12:00 PM, categorized as Kailanan ng Pangngalan , Kasarian . And has 8 comments
8 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by , RSS, XML