Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May tanong ka sa Filipino, e post lng sa Pandiwa.info
Susubukan naming sagutin ang inyung mga tanong.

May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon

by Baloydi Lloydi , at 6:55 PM , has 3 comments


   Asimilasyong parsyal o di-ganap. Tanging ang pagbabago ay sa pinal na panlaping –ng lamang kapag ikinakabit sa mga salita.
Halimbawa:
Sing +Halimbawa:
Sing + dali > sin + dali > sandal
Pang + sara > pan + sara > pansara
Sing + palad > sim + palad > simapalad

2.       Asimilasyong ganap. Nangyayari ang asimilasyong ito kapag matapos na maging /n/ at /m/ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod natunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang-ugat at nananatili na lamang ang tunog na /n/ o /m/.
Halimbawa:
Pang + pukaw > pam + pukaw > pamukaw
Mang + pilas > mam + pitas > mamitas
Baloydi Lloydi
About
May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon - written by Google+, published at 6:55 PM, categorized as asimilasyong , ganap , pang-uri , parsyal . And has 3 comments
3 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply

Lahat ng inyong tanong ay susubukan naming sagutin sa Pandiwa.info

Mag-register at magpost lng kayo sa Pandiwa.info
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by