Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon

by Baloydi Lloydi , at 6:55 PM , has 4 comments


   Asimilasyong parsyal o di-ganap. Tanging ang pagbabago ay sa pinal na panlaping –ng lamang kapag ikinakabit sa mga salita.
Halimbawa:
Sing +Halimbawa:
Sing + dali > sin + dali > sandal
Pang + sara > pan + sara > pansara
Sing + palad > sim + palad > simapalad

2.       Asimilasyong ganap. Nangyayari ang asimilasyong ito kapag matapos na maging /n/ at /m/ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod natunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang-ugat at nananatili na lamang ang tunog na /n/ o /m/.
Halimbawa:
Pang + pukaw > pam + pukaw > pamukaw
Mang + pilas > mam + pitas > mamitas
Baloydi Lloydi
About
May dalawang uri ng asimilasyon parsyal at ganap na asimilasyon - written by Google+, published at 6:55 PM, categorized as asimilasyong , ganap , pang-uri , parsyal . And has 4 comments
4 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by