Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Mga uri ng Paksa [updated]

by Baloydi Lloydi , at 6:44 PM , has 0 comments
Ang paksa ay ang bahaging pinatutuunan ng pansin sa pangungusap. Tulad ng panaguri, mauuri natin ang mga paksa ayon sa kung anong bahagi ng pananalita ang ginagamit para rito.
  1. Paksang Pangngalan
  2. Paksang Panghalip
  3. Paksang Panguri
  4. Paksang Pang-abay
  5. Paksaing Pandiwa

Baloydi Lloydi
About
Mga uri ng Paksa [updated] - written by Google+, published at 6:44 PM, categorized as paksa , paksang panaguri . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by