Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May tanong ka sa Filipino, e post lng sa Pandiwa.info
Susubukan naming sagutin ang inyung mga tanong.

Mga uri ng Paksa [updated]

by Baloydi Lloydi , at 6:44 PM , has 0 comments
Ang paksa ay ang bahaging pinatutuunan ng pansin sa pangungusap. Tulad ng panaguri, mauuri natin ang mga paksa ayon sa kung anong bahagi ng pananalita ang ginagamit para rito.
  1. Paksang Pangngalan
  2. Paksang Panghalip
  3. Paksang Panguri
  4. Paksang Pang-abay
  5. Paksaing Pandiwa

Baloydi Lloydi
About
Mga uri ng Paksa [updated] - written by Google+, published at 6:44 PM, categorized as paksa , paksang panaguri . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply

Lahat ng inyong tanong ay susubukan naming sagutin sa Pandiwa.info

Mag-register at magpost lng kayo sa Pandiwa.info
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by