Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Ang Pang-Ugnay at Halimbawa nito

by Baloydi Lloydi , at 6:33 PM , has 9 comments

May tatlong pang-ugnay sa Wikang Filipino. Ito ay ang mga sumusunod:

1.       Pang-angkop – ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa  at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganap lamang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop.

a.       Ang pang-angkop na – na ay ginagamit kapag a ng unang salita ay natatapos s katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat ng nakadkit sa unang salita. Inihihwalay ito. Nagigitnaan ito ng salita ng panuring.
b.      Ang pang-angkop ng –ng ay ginagamit kung ang unang salita at nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit ito sa unang salita.

Kapag ang unang salita naman ay nagtatapossa n tinatanggal o kinakaltas ang n at ikinakabit ang –ng

2.       Pang-ukol – ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagsasaad ng kuagnayan ng pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap.
Halimbawa:
Para sa, ukol sa, laban sa, alinsunod sa, labag sa, ayon sa, para kay/kina, ukol kay/ kina

3.       Pangtanig – ito ay bahagi ng salitang nag-uuganay ng isang salita o kaispan sa isa pang salita o kaisipan sa isang pangungusap.

a.       Pamukod – ginagamit upang itangi ang isa sa isa pang bagay.
b.      Paninsay o pasalungat – ginagamit kung nagsasaaad ng pagsalungat
Halimbawa:
Subalit, datapwat, bagama’t
c.       Panubali o Panlinaw – nagsasaaad ng panubali o pasakali.
d.      Pananhi – tumutugon sa tanong na bakit, nagsasaaad kadakilaan
Halimbawa:
Sapagkat, dahil  sa, palibahasa
Baloydi Lloydi
About
Ang Pang-Ugnay at Halimbawa nito - written by Google+, published at 6:33 PM, categorized as pang-ugnay , pangatnig , pangukol . And has 9 comments
9 comments Add a comment
Hindi ka ganoon ka galing dahil wala namang pangatnig sa mga librong ibinasa ko
Meron pong pangatnig sa mga pang-ugnay. pinag-aaralan na po namin ito at meron po talaga.
Delete
Reply Delete
bat pang ukol ang lumalabas kahit na pang ugnay ang page title?? pareho lang ba yun??
isa sa mga uri ng pang-ugnay ang pang-ukol
Delete
Reply Delete
bat pang ukol ang lumalabas kahit na pang ugnay ang page title?? pareho lang ba yun??
Reply Delete
FYI, kasama po ang pangatnig sa Pang-ugnay. Mali ang spelling nya ng PANGATNIG. =)
Reply Delete
pag pasensyahan niyo na lahat naman ng tao ay nagkakamali diba,,,?????
Reply Delete
pag pasensyahan niyo na lahat naman ng tao ay nagkakamali diba,,,?????
Reply Delete
Kulang kulang at hiwahiwalay ang ibang letra
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by