Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Filipino Forum -> Join Pandiwa.info Now!

Ang Pang-Ugnay at Halimbawa nito

by Baloydi Lloydi , at 6:33 PM , has 1 comment

May tatlong pang-ugnay sa Wikang Filipino. Ito ay ang mga sumusunod:

1.       Pang-angkop – ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa  at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganap lamang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop.

a.       Ang pang-angkop na – na ay ginagamit kapag a ng unang salita ay natatapos s katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat ng nakadkit sa unang salita. Inihihwalay ito. Nagigitnaan ito ng salita ng panuring.
b.      Ang pang-angkop ng –ng ay ginagamit kung ang unang salita at nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit ito sa unang salita.

Kapag ang unang salita naman ay nagtatapossa n tinatanggal o kinakaltas ang n at ikinakabit ang –ng

2.       Pang-ukol – ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagsasaad ng kuagnayan ng pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap.
Halimbawa:
Para sa, ukol sa, laban sa, alinsunod sa, labag sa, ayon sa, para kay/kina, ukol kay/ kina

3.       Pangtanig – ito ay bahagi ng salitang nag-uuganay ng isang salita o kaispan sa isa pang salita o kaisipan sa isang pangungusap.

a.       Pamukod – ginagamit upang itangi ang isa sa isa pang bagay.
b.      Paninsay o pasalungat – ginagamit kung nagsasaaad ng pagsalungat
Halimbawa:
Subalit, datapwat, bagama’t
c.       Panubali o Panlinaw – nagsasaaad ng panubali o pasakali.
d.      Pananhi – tumutugon sa tanong na bakit, nagsasaaad kadakilaan
Halimbawa:
Sapagkat, dahil  sa, palibahasa
Baloydi Lloydi
About
Ang Pang-Ugnay at Halimbawa nito - written by Baloydi Lloydi Google+, published at 6:33 PM, categorized as pang-ugnay , pangatnig , pangukol . And has 1 comment
1  comment Add a comment
Hindi ka ganoon ka galing dahil wala namang pangatnig sa mga librong ibinasa ko
Reply Delete
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by