Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

May tanong ka sa Filipino, e post lng sa Pandiwa.info
Susubukan naming sagutin ang inyung mga tanong.

Tuntunin sa panghihiram ng salita ayon sa 2001 Revisyon ng Alfabeto ng Wikang Filipino

by Baloydi Lloydi , at 10:21 PM , has 0 comments
1. Sundin ang sumusunod na mga lapit sa paghanap ng panumbas sa mga hiram na salita:


a. Gamitin ang kasalukuyang leksyon ng Filipino bilang panumbas sa mga salitang banyaga.

Halimbawa:

Hiram na Salita Filipino

  • Expert - dalubhasa
  • Ability - kakayahan


b. Kumuha ng mga salita mula sa iba’t ibang katutubong wika ng bansa.

Halimbawa:

Hiram na Salita Filipino

  • Imagery - haraya(Tagalog)
  • Husband - bana(Cebuano
  • Muslim Priest - imam(Tausug)


c. Bigkasin sa orihinal na anyo ang hihiram na salita mula sa Kastila, Ingles, at iba

Pang wikang banyaga at saka baybayin sa Filipino.

Halimbawa:

Hiram na Salita Filipino

  • Pollution - polusyon
  • Invention - imebensyon2. Gamitin ang mga letrang C, N, Q, X, F, J, V, Z kapag ang salita ay hiniram nag buo ayon sa sumusunod na mga kondisyon:


a. Pantanging ngalan

Halimbawa:

Quezon Mendoza
El Nino Victory Liner


b. Salitang teknikal o siyentipiko

Halimbawa:

Air pollutants carbon monoxidec. Salitang may natatanging kahulugang kultural

Halimbawa:

Ifun(Ibanag) - pinakamaliit na banakd. Salitang may Iregular na ispeling o gumagamit ng dalawang letra o higit pa na hindi binibigkas o ang mga letra ay hindi katumbas ng tunog

Halimbawa:

Bouquet rendezvous
Champagne monsieur


e. Salitang may internasyonal na anyong kinikilala at ginagamit

Halimbawa:

Taxi               exit
Baloydi Lloydi
About
Tuntunin sa panghihiram ng salita ayon sa 2001 Revisyon ng Alfabeto ng Wikang Filipino - written by Google+, published at 10:21 PM, categorized as internasyonal , kultural , siyentipiko , teknikal , tunog . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply

Lahat ng inyong tanong ay susubukan naming sagutin sa Pandiwa.info

Mag-register at magpost lng kayo sa Pandiwa.info
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by