Filipino Tagalog

Learn and Love Filipino. A website for students and learners who wanted to speak and understand Filipino or commonly known as Tagalog for some.

Salawikain/ Kasabihan tungkol sa buhay ng tao

by Baloydi Lloydi , at 6:04 PM , has 14 comments
1. Ang buhay ay parang gulong
Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim2. Ang buhay ay parang tanghalan
Lahat tayo ay may papel na ginagampanan3. Mahiwaga ang buhay ng tao
Ang bukas ay di natin piho4. Kung ano ang tass ng pagpalipad,
Sayang lagapak kung bumagsak5. Nasa Diyos ang awa
Nasa tao ang gawa.6. Kapag ang tao'y matipid
Maraming maililigpit.

7. Ano man ang gagawin,
Makapitong iisipin.8. Ang hindi napagod magtipon
Walang hinayang magtapon.

9. Madali ang maging tao
Mahirap magpakatao.10. Ang tunay na anyaya
Sinasamahan ng hila.11. Ang magalang na sagot
Ay nakakapawi ng poot.12. Ang gawa sa pagkabata
Dala hanggang pagtanda.13. Pag di ukol
Ay di bubukol.14. Kung sino ang masalita
Ay siyang kulang sa gawa.15. Daig ng maagap
Ang taong masipag.16. Ako ang nagbayo ako ang nagsaing
Saka ng maluto'y iba ang kumain.17. Ubus-ubos biyaya
Pagkatapos nakatunganga.
Baloydi Lloydi
About
Salawikain/ Kasabihan tungkol sa buhay ng tao - written by Google+, published at 6:04 PM, categorized as kasabihan , Salawikain . And has 14 comments
14 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2013 Filipino Tagalog by